Christmas Giveaway Spelreglement

Deel deze pagina:

Voor deze actie hebben wij een aantal regels opgesteld. Lees hieronder de regels die van toepassing zijn.

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Brainpink B.V. , gevestigd te Kampen.
 2. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats door het invullen van het aanvraagformulier op de actiepagina.
 3. De actie geldt alleen tijdens de periode van 14 december t/m 31 december 2020. Bekendmaking winnaar is op 13 januari. De winnaar ontvangt de product/dienst gratis welke vooraf ingevuld is via het formulier.
 4. Alleen personen van 18 jaar en ouder woonachtig in Nederland komen in aanmerking om te winnen.
 5. Mogelijk mediabudget voor campagnes valt buiten de actie en zal voor eigen rekening zijn.
 6. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Brainpink B.V en hun familieleden.
 7. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Brainpink B.V. om hun namen, alsmede mogelijke foto’s/video’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website en op de social mediapagina’s van Brainpink bekend te maken.
 8. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het op de hoogte houden van de actie. Vervolgens kan er eenmalig contact worden opgenomen door Brainpink. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 9. De winnaar van deze actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 10. De winnaar van deze actie krijgt persoonlijk bericht per e-mail en zal bekend worden gemaakt via verschillende social media kanalen en e-mail richting de andere deelnemers.
 11. Wanneer de winnaar zich niet binnen 5 werkdagen na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 12. Brainpink B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 13. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 14. In gevallen waarin spelregels niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Brainpink B.V.
 15. Brainpink B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze spelregels gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 16. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande spelregels en met onze privacyverklaring.

Niks missen op marketinggebied?

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen, succesvolle usercases, concrete tips & tricks en laat je inspireren.