Schermafbeelding 2023 11 13 om 15 41 40
E mailmarketing boos...

Digital Marketing

E-mailmarketing boost: Verhoog openings- en klikpercentages!

E-mailmarketing boost: Verhoog openings- en klikpercentages!

Digital

Wij kregen een e-mailmarketing vraagstuk vanuit Sophi, een online platform opgericht door Philadelphia Zorg voor ouders met kinderen met een beperking. Vanuit Sophi worden maandelijks nieuwsbrieven gestuurd met de nieuwste webinars, artikelen en andere ontwikkelingen. Echter bleven de openings- en klikpercentages wat aan de lage kant. Tijd om hier iets aan te doen!

Klant:
Sophi

Opdracht:
E-mailmarketing

Strategische aanpassingen

In overleg met Miranda, de marketingmanager van Sophi, werd besloten om de benadering van lezers aan te passen zodat de betrokkenheid van de nieuwsbrieven groter werd. Deze verandering werd voor het eerst doorgevoerd in de nieuwsbrief van juni. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

Aanpassing van de inhoud

In eerdere nieuwsbrieven werden afbeeldingen, koppen, korte teksten en een knop naar het artikel getoond. Nu worden alleen koppen, afbeeldingen en de knop naar het artikel getoond. De korte teksten kwamen hierbij te vervallen.

Verbeterde koppen

De koppen van de artikelen werden herzien om meer lezers aan te trekken en nieuwsgierigheid op te wekken.

Timing van nieuwsbrieven

Er is kritisch gekeken naar de historie van de timing van de nieuwsbrieven. Hieruit bleek dat er meer betrokkenheid werd gezien op zaterdagen.

Meetbare Resultaten:

De impact van deze strategische aanpassingen was direct meetbaar:

  • Waar het gemiddelde openingspercentage in januari tot en met mei 31,33% bedroeg, is dit na de veranderingen gestegen naar gemiddeld 35,71% in juni tot en met oktober.

  • Het gemiddelde klikpercentage vertoonde ook een opvallende verbetering en bedroeg nu 14,03% waar dit eerst 5,82% was.

De klikpercentages zijn bijna verdrievoudigd na de aanpassingen, wat aantoont dat de nieuwe benadering erg effectief is!

De geĆÆmplementeerde verbeteringen in de e-mail marketingcampagne voor Sophi lijken een aanzienlijke groei in voornamelijk de klikpercentages te hebben gerealiseerd. Uiteraard zullen wij zowel het open- als klikpercentage in de gaten blijven houden en zijn we al verder aan het kijken naar mogelijkheden om de betrokkenheid nog groter te maken!